Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bilans finansowy jednostki budżetowej za 2019 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach podaje do publicznej wiadomości Bilans finansowy jednostki budżetowej za 2019 r.

Bilans finansowy jednostki budżetowej za 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach podaje do publicznej wiadomości Bilans finansowy jednostki budżetowej za 2018 r.

Wykonanie budżetu w 2015 roku

Informuję, że budżet Zespołu Szkół w Drygałach za 2015 rok został wykonany w wysokości 3 930 947,41 zł.

Sprawy załatwiane w Zespole Szkół w Drygałach za pośrednictwem platformy ePUAP

Zespół Szkół w Drygałach przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Korzystanie...

Dodatkowe dni wolne od zajęć 2015/2016

Działając na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późń. zm.) po zasięgnięciu...

Dobrowolne ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2015/2016

W związku z wyborem przez Zarząd Rady Rodziców oferty ubezpieczenia na nowy rok szkolny firmy Inter Risk, możecie Państwo zapoznać się z dokumentacją dobrowolnego ubezpieczenia NNW uczniów (link). Zgłoszenia roszczenia można dokonać online za pomocą

Wykonanie budżetu za 2014 rok.

Informuję, że budżet Zespołu Szkół w Drygałach za 2014 rok został wykonany w wysokości 3 663 718,08 zł. Dyrektor ZS w Drygałach

Dodatkowe dni wolne od zajęć 2014/2015

Działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późń. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających w szkole ustaliłem w roku szkolnym 2014/2015...

Zatrzymaj banner przewijany