Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć 2014/2015

Działając na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późń. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających w szkole ustaliłem w roku szkolnym 2014/2015 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1.  Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach:
  • 10 listopada 2014r.
  • 2 stycznia 2015r.
  • 5 stycznia 2015r.
  • 1 kwietnia 2015r. – sprawdzian,
  • 23 kwietnia 2015r. – egzamin gimnazjalny z języka obcego,
  • 25 czerwca 2015r.
 2. Publiczne Gimnazjum w Drygałach:
  • 10 listopada 2014r.
  • 2 stycznia 2015r.
  • 5 stycznia 2015r.
  • 1 kwietnia 2015r. – sprawdzian,
  • 21 - 23 kwietnia 2015r. – egzaminy gimnazjalne,
  • 25 czerwca 2015r. 

W tych dniach szkoła zapewni uczniom możliwość udziału w zajęciach opiekuńczych zgodnie z potrzebami. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o wcześniejsze zgłoszenie ucznia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2014 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Rosiński
Ilość wyświetleń: 2751
26 listopada 2014 08:38 (Andrzej Rosiński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2014 08:35 (Andrzej Rosiński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany