Komunikaty

Dodatkowe dni wolne od zajęć 2015/2016

Działając na podstawie art. 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z §5.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432 z późń. zm.) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających w szkole ustalam w roku szkolnym 2015/2016 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach

 

 • 4 stycznia 2016r.
 • 5 stycznia 2016r.
 • 5 kwietnia 2016r. – sprawdzian,
 • 20 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny z języka obcego,
 • 2 maja 2016r.
 • 23 czerwca 2016r.


Publiczne Gimnazjum w Drygałach

 

 • 4 stycznia 2016r.
 • 5 stycznia 2016r.
 • 5 kwietnia 2016r. – sprawdzian,
 • 18 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny,
 • 19 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny,
 • 20 kwietnia 2016r. – egzamin gimnazjalny,
 • 2 maja 2016r.
 • 23 czerwca 2016r.

 

W tych dniach szkoła zapewni uczniom możliwość udziału w zajęciach opiekuńczych zgodnie z potrzebami. Prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o wcześniejsze zgłoszenie ucznia.

Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Dyrektor Zespołu Szkół w Drygałach
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 września 2015 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Rosiński
Ilość wyświetleń: 2142
24 września 2015 12:44 (Andrzej Rosiński) - Opublikowanie dokumentu.
24 września 2015 12:44 (Andrzej Rosiński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
24 września 2015 12:43 (Andrzej Rosiński) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany